Platforma pro nevlastní rodiče TŘETÍ RODIČ vznikla na základě osobní zkušenosti její zakladatelky Kamily Petrovské s rolí nevlastního rodiče. V květnu 2015 byla oceněna 1. místem v hodnocení poroty v soutěži Social Impact Award

Potřeba informací k tématu, sdílení s dalšími lidmi ve stejné situaci, touha po odpovědích na složité otázky každodenního života v komponované rodině. To jsou potřeby člověka, který se ocitne nově v roli nevlastního rodiče. Z informačního vakua, které v ČR k tomuto tématu panuje, vzniká frustrace a nespokojenost, která může vést až k opuštění partnera a rozpadu komponované rodiny.

Autorka projektu se rozhodla tuto situaci řešit a na základě svých dlouholetých zkušeností s koučováním a vzděláváním vytvořila platformu Třetí rodič, kde naleznou třetí rodiče podporu ve třech základních oblastech:

  • informace pro nevlastní rodiče, které shromažďujeme na webových stránkách, facebookové stránce a facebookové skupině
  • semináře a workshopy pro třetí rodiče, kde se řeší konkrétní situace z každodenního života
  • video příběhy ze života nevlastních rodičů s ukázkou konkrétního řešení problematických témat
  • rady a tipy pro nevlastní rodiče, které pro Vás připravujeme na základě zkušeností a příběhů nevlastních rodičů
  • kniha pro třetí rodiče postavené na osobních příbězích třetích rodičů

SIA 2015 WINNER stamp

SPOLUPRACUJEME: