Ochrana a zpracování osobních údajů

  1. Tato pravidla upravují zásady zpracování osobních údajů návštěvníků webových stránek www.tretirodic.cz, zejména jejich zákazníků, kteří prostřednictvím těchto stránek učiní objednávku zboží. Majitelka Kamila Šimůnková působí při nakládání s osobními údaji jako správce a určuje tak, za jakým účelem a jakými prostředky bude docházet k jejich zpracování.
  2. Zpracováváme údaje poskytnuté zákazníky při zpracování objednávky a při registraci do newsletteru. To zahrnuje: jméno a příjmení, adresu, e-mailovou adresu a při registraci na semináře i telefonní číslo.
  3. Údaje zpracováváme pro účely vyřížení objednávky a pro nabídku produktů Třetí rodič a informací o novinkách. Pro zasílání těchto sdělení nevyžadujeme přímý souhlas, ale je umožněno se z odběru odhlásit prostřednictvím přímého prokliku v emailu, nebo na adrese: kamila@tretirodic.cz 
  4. Ke zpracovaným údajům mají přístup pouze pracovníci Třetího rodiče a pověření zpracovatelé. Ti získávají údaje nezbytné pro realizaci jejich služeb.
  5. Údaje jsou uchovávány po dobu 10 let od uskutečnění objednávky či registrace do newsletteru. Případně do doby, kdy dojde k žádosti o vyřazení z odběru.
  6. Uživatelé mohou kdykoliv požádat o přístup ke zpracovávaným údajům, o opravu osobních údajů či o vymazání osobních údajů. V případě porušení povinností ze strany Třetího rodiče je možné obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.
  7. Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).
  8. S jakýmikoliv připomínkami je možné obrátit se na adresu kamila@tretirodic.cz  

Tato pravidla jsou účinná od 26.7.2021.