Odlišné potřeby v jedné rodině

Inspirace a řešení pro nevlastní rodiče > Nezařazené > Odlišné potřeby v jedné rodině

Odlišné potřeby v jedné rodině

Původně se měl tento článek jmenovat Odlišné hodnoty v jedné rodině. Poté, co jsme se však sešli v lednu s třetími rodiči nad tímto tématem, ukázalo se, díky lektorce Daně Moree, že tomuto tématu předchází ještě jedno jiné. A to jsou naše potřeby v náročných situacích. Pro mě to souvisí s tím, že když řešíme konflikty s dětmi, nebo partnerem, často zapomeneme na to, kdo jsme v tu chvíli my, jak se cítíme a jakou roli v té situaci máme hrát. Místo toho se zabýváme myšlenkami na to, co ti druzí „hrozného“ dělají, jak nám „ubližují“, „proč“ se chovají zrovna tak a ne jinak. To je samozřejmě do určitě míry normální.

Na druhou stranu, když se v konfliktní situaci ztratíme úplně a někdo se nás zeptá: „Jak jsi se v tu chvíli cítil? Co jsi potřeboval?“ Řekneme: „No nevím, ale on se choval naprosto nemožně. Udělal mi to a to. Je fakt nesnesitelnej.“ To jsme však stále v oblasti „oni ti druzí“, na kterou máme mnohem menší vliv, než na oblast „já sám“. Proto je dobré obrátit pozornost k sobě a ptát se: Jak se v tuto chvíli cítím? Jakou mám emoci? Co teď nejvíce potřebuji? Samozřejmě, pokud jsem v konfliktní situaci v emocích, nepůjde si tyto otázky položit hned. Ale vždy si je mohu položit později, což mi pomůže být lépe připraven na to, až se v podobné situaci ocitnu znovu.

Když jsem si vědom/a toho, jak se cítím a co v dané situaci potřebuji, mohu začít o svých potřebách vyjednávat s ostatními. Neboť určité potřeby mám nejen já, ale i ostatní v dané situaci (jak děti, tak dospělí). A ty je potřeba brát vážně, stejně jako ty moje. Pokud se mi podaří vyjednat realizaci mé potřeby, budu spokojený. A v případě, že se nám podaří vyjednat uspokojení potřeb nás všech, bude spokojená celá rodina.

A protože těmto dovednostem se člověk někdy učí těžko sám, připravili jsme pro Vás workshop na toto téma. Pokud byste se tedy chtěli do tématu odlišných potřeb a hodnot více ponořit, mrkněte sem.

Kamila – autorka knihy Třetí rodič

Mgr. Kamila Šimůnková Petrovská

Mgr. Kamila Šimůnková Petrovská

lektorka, koučka a autorka knihy Třetí rodič

Více o autorce